วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

ทัวร์ญี่ปุ่น : Lovely Tokyo_Tokyo 5D3N


ทัวร์ญี่ปุ่น : Lovely Tokyo_Tokyo 5D3N
ราคาเริ่มที่: 36,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน TG จำนวนวัน:5 วัน
Lovely Tokyo_Tokyo 5D3N
กำหนดการทัวร์: 25 - 29 มี.ค. 53, 27 มี.ค. - 03 เม.ย. 53, 02 - 06 เม.ย. 53, 09 - 13 เม.ย. 53, 10 - 14 เม.ย. 53, 12 - 16 เม.ย. 53, 14 - 18 เม.ย. 53, 23 - 27 เม.ย. 53, 01 - 05 พ.ค. 53, 21 - 25 พ.ค. 53, 04 - 08 มิ.ย. 53, 25 - 29 มิ.ย. 53,

ทัวร์ญี่ปุ่น TG snow wall นาโกย่า-ทาคายาม่า 5 d may


ทัวร์ญี่ปุ่น : TG snow wall นาโกย่า-ทาคายาม่า 5 d may
ราคาเริ่มที่: 49,999 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน TG จำนวนวัน:5 วัน
TG snow wall นาโกย่า-ทาคายาม่า 5 d may
กำหนดการทัวร์: 20 - 24 พ.ค. 53, 27 - 31 พ.ค. 53
ทัวรญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น : สงกรานต์ เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน 10-15 เม.ย. 28900

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น : สงกรานต์ เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน 10-15 เม.ย. 28900
ราคาเริ่มที่: 28,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน CA จำนวนวัน:6 วัน
ความงดงาม ดั่งภาพวาดในดินแดนเทพนิยาย ขอนำท่านท่องเที่ยวสู่ดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ มณฑลเสฉวนดินแดนที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
กำหนดการทัวร์: 10 - 15 เม.ย. 53,
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระบาน โตเกียว - ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น : ชมดอกซากุระบาน โตเกียว - ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มที่: 33,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน CA จำนวนวัน:5 วัน
หนีห่าว...JAPAN ชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น โตเกียว - ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน
กำหนดการทัวร์: 25 - 29 มี.ค. 53, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 53,

ทัวร์ญี่ปุ่น